LIGGING

 

Rinkkaai is het woonproject voor zone C van het gebied tussen station Gent-Sint-Pieters en de Blaarmeersen. Zone C is gelegen langsheen de Koningin Fabiolalaan, tegenover de zone tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai. Het project Rinkkaai bevat een publieke parkzone, die de verbinding maakt tussen het toekomstige Rijsenbergpark en de  fietsersbrug over de Leie naar de Blaarmeersen. 

Rinkkaai Ligging