Rinkkaai Gent Planning

PLANNING

 

In augustus 2017 verleende Ruimte Vlaanderen aan het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent een uitvoerbare verkavelingsvergunning voor zone C van het gebied tussen station Gent-Sint-Pieters en de Blaarmeersen. Hiermee werd een belangrijke stap gezet richting de realisatie van het project Rinkkaai.

Eind augustus 2018 diende Rinkkaai een aanvraag in voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, de nieuwe procedure waarbij een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning samen aangevraagd en vergund kunnen worden. 

Nadat de Provincie de aanvraag ontvankelijk had verklaard, werd er een openbaar onderzoek georganiseerd. Op 17 januari 2019 werd de omgevingsvergunning vervolgens goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.


Wat betekent dit concreet voor de timing?

  • Start verkoop: voorjaar 2023
  • Start bouwwerken: najaar 2023