Planning

In augustus 2017 verleende Ruimte Vlaanderen aan het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent een uitvoerbare verkavelingsvergunning voor zone C van het gebied tussen station Gent-Sint-Pieters en de Blaarmeersen. Hiermee werd een belangrijke stap gezet richting de realisatie van het project Rinkkaai.

Eind augustus 2018 diende Rinkkaai een aanvraag in voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, de nieuwe procedure waarbij een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning samen aangevraagd en vergund kunnen worden. 

Nadat de Provincie de aanvraag ontvankelijk had verklaard, is een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek loopt van 29 september tot en met 28 oktober 2018.


Wat betekent dit concreet voor de timing?

  • Toekenning omgevingsvergunning: voorjaar 2019
     
  • Start verkoop: najaar 2019
     
  • Start bouwwerken: voorjaar 2020